คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

IMG 3456


IMG 3449 IMG 3470 

IMG 3461 IMG 3448

 IMG 3484 IMG 3478

วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว หมู่ที่ ๒ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการพิธีเปิด