โครงการ"กรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา ๘๔๐,๐๐๐ ตัว"

 

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมโครงการ "กรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา ๘๔๐,๐๐๐ ตัว"

IMG 2120

C081

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ พนักงานศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๑๕,๐๐๐ ตัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ บริเวณสระน้ำภายในศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวกระบี่