ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี"

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี"

2

C360วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายชูชาติ  สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี" ณ ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในพิธี