ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่า

14440946 340746202931342 5089573306778898489 n

ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่า

PhotoGrid 1474617757685

วันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ นายปฏิวัติ บุญสุวรรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายวิเชียร ยุ่นกระโทก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่าหมู่ ๑ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อเตรียมความพร้อมตวรจ GAP ระบบกลุ่ม มีผู้เข้าร่วม ๒๐ ราย ประกอบด้วยคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิก