ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

20161107 1806451

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชูชาติ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธรรมวุธสรณาราม ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่