สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

7

สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

วันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายชูชาติ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา