กิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี"

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง โดยมี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในพิธี