นักเรียนโรงเรียนอุตรกิจเข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องข้าว

 

นักเรียนโรงเรียนอุตรกิจเข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องข้าว

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ จำนวน ๒๓ คน เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องข้าว เพื่อทำการทดลองปลูกข้าวในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ