ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์

ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายปฎิวัติ บุญสุวรรณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่กลุ่มชาวนา จำนวน ๒๕ ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ม.๕ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต