งานวันรณรงค์เก็บเกี่ยวข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า

IMG 6327

งานวันรณรงค์เก็บเกี่ยวข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า

IMG 6298 tile 

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายชูชาติ  สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ จัดงานวันรณรงค์เก็บเกี่ยวข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกลาง ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ดร.ศรีพงษ์  บุตรงามดี เป็นประธาน ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า และกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า ณ แปลงรวมปลูกข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา