การดำเนินการจัดทำไวนิลเผยแพร่พระเกียรติคุณ

 

vcredist.bmp

เผยแพร่พระเกียรติคุณสองมหาราชกับการพัฒนาข้าวไทย

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ได้ดำเนินการจัดทำไวนิลเผยแพร่พระเกียรติคุณ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านข้าวเพื่อพสกนิกรชาวไทย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย" และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้วไทย)