ขอบคุณชาวนาไทย

 

310571

ขอบคุณชาวนาไทยที่ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจนได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดของโลก