คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงศึกษาดูงาน

S 1925125

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงศึกษาดูงาน 

S 1925122 tile

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเข้าร่วมตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๓ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในสังคม ศึกษาดูงานภายในศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ โดยมีนายชูชาติ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ให้การต้อนรับ