งาน “เกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐

16807405 1321275381269936 2838171530245797749 n

งาน “เกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐

16864167 1321271977936943 2676751228366115782 n tile

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ร่วมจัดงาน “เกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ การประกวดไก่แจ้สวยงาม การประกวดแพะประเภทต่างๆ การประกวดกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ และกล้วยไม้ประเภทต่างๆ การแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์จังหวัดกระบี่ การประกวดบอนไซประเภทต่างๆ ตลอดจนการสัมมนาทางวิชาการ และการจำหน่ายสินค้าการเกษตรและ OTOP ที่มีจากทั่วประเทศ ณ บริเวณลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน