ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว) ต.เกาะยาวน้อย

5

 ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว)

18641408 1539743219390493 390961026 o tile

       วันนที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา มีเกษตรกรข้าร่วมงาน 60 ราย