รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ตรวจเยี่ยมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.คลองประสงค์

2

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.คลองประสงค์

IMG 4944 tile

     วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ บ้านนายประวัติ คลองรั้ว ม.๑ บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่