วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

3

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

18814278 483235135349114 6908537892781426545 n tile

        วันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมจัดนิทรรศการ และ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวดอกข่า 50 งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 "ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0"  ณ กรมการข้าว