วันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

4

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

19179691 1357592681023455 1414032091 o tile

          วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ และการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว