ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) จ.พังงา

 

 

24135463 1734640203234126 269457780 n tile

งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) 

      วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ร่วมจัดนิทรรศการข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า 50 วันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองพังงา หมู่ที่ ๑ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ตามสถานีต่าง ๆ และการแปรรูปผลิตข้าวดอกข่า