งานมหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค

download 2

งานมหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค

PhotoGrid 1517144829902

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ร่วมจัดนิทรรศการและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่า ๕๐ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร