จัดเวทีชุมชน ประชุมวางแผนการทำนาแปลงใหญ่

 28721939 1991978974148824 2050173230 n

จัดเวทีชุมชน ประชุมวางแผนการทำนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะยาวน้อย และห้องประขุมเทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังพา ต.เกาะยาวใหญ่และต.เกาะยาวน้อย จ.พังงา 

28168393 622657291406897 8440733017489107082 n tile 

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 นางรชนิศ พานิชกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ได้มอบหมายให้ นายพันสมุทร ขาวล้วน เจ้าพนักงานการเกษตร น.ส.ขวัญฤทัย ทวีสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล น.ส.อัจฉรา รัตนพันธ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ร่วมกับเกษตรอำเภอเกาะยาว จัดเวทีเรียนรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อพบปะเกษตรกรและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะยาวน้อย และห้องประขุมเทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังพา ต.เกาะยาวใหญ่และต.เกาะยาวน้อย จ.พังงา