ลงพื้นที่ตรวจประเมินการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2561

27972866 618770408462252 4668404585771955888 n

ลงพื้นที่ตรวจประเมินการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2561

28059097 618770405128919 5348159030291265743 n tile

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางรชนิศ พานิชกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายพันสมุทร ขาวล้วน เจ้าพนักงานการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจประเมินการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรและแปลงนาเกษตรกร ต.ทุ่ง ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี