สถานที่ตั้งและติดต่อ

map

Address:

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่

บ้านนาออก หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

Telephone: โทรศัพท์ : 0 7569 1120
Fax: โทรสาร : 0 7569 1120